Postadres
Salomonszegel 99
8935 SC Leeuwarden

E-mailadres
secretariaat@ondernemers-aldlan.nl
Contactpersonen

Secretaris
Heleen Engwerda
E-mail: secretariaat@ondernemers-aldlan.nl

Voorzitter
Robert D. Hoek
Telefoon 058-288 20 10 / 06-26 53 09 41
E-mail: inoxvation@hotmail.com

Penningmeester
Cor Scheepstra
Telefoon 058-299 00 14 / M 06-48 55 60 54
E-mail: penningmeester@ondernemers-aldlan.nl

Netwerk Organisatie Aldlân (NOA) / LOF Aldlân

Het "Netwerk Ondernemers Aldlân" is een zelfstandige ondernemersvereniging in Aldlân, Leeuwarden. Het NOA is sinds 2009 een feit. Het ondernemersfonds is verantwoordelijk voor de besteding van de gelden ingebracht in het LOF Aldlân en is sinds november 2011 actief.

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Leeuwarden te financieren. In het geval van het LOF Aldlân in het bijzonder voor en door de ondernemers in Aldlân. Het gaat om belangen als: promotie, parkmanagement, beveiliging, relaties met onderwijs, etc. Die activiteiten lijden sterk onder het gegeven dat slechts een deel van de ondernemers vrijwillig participeert en meebetaalt. Door de krachten te bundelen, ontstaat een gunstiger ondernemersklimaat en wordt freeriding tegengegaan. Freeriding betekent dat een deel van de ondernemers wél profiteert van de activiteiten van een ondernemersvereniging, terwijl ze niet lid zijn of een financiële bijdrage leveren.

Het LOF (Leeuwarder OndernemersFonds) is bedoeld voor collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en projecten. Het wordt gevoed door een opslag op het OZB-tarief voor niet-woningen. Alle ondernemers met een niet-woning dragen dus bij aan het fonds. In dit geval zijn ondernemers niet alleen vertegenwoordigers uit het MKB en grootbedrijf, maar ook bijvoorbeeld cultuurinstellingen, kennisinstellingen, zorginstellingen, agrarische bedrijven en organisaties als de vliegbasis.

In 2009 leverde dat een bedrag op van ruim 700.000 euro. De financiële middelen mogen door de ondernemers zelf besteed worden, mits dit in georganiseerd verband gebeurt.

De verwachte toename van de organisatiegraad van ondernemers is een bijkomend voordeel van het Ondernemersfonds. Investeringen kunnen uiteenlopen van feestverlichting voor centrumondernemers en parkmanagementfaciliteiten voor ondernemers op bedrijventerreinen tot stadspromotie.

Ook ondernemers uit de wijk Aldlân, die OZB voor niet-woningen betalen, kunnen een beroep doen op de middelen uit dit fonds. Alle ondernemers uit de wijk Aldlân kunnen lid worden van het "Netwerk Ondernemers Aldlân", maar ondernemers die bijvoorbeeld vanuit huis werken kunnen geen beroep doen op het fonds van LOF Aldlân, aangezien deze ondernemers geen bijdrage via de OZB hebben geleverd. Lid worden om te netwerken, kennis te delen, vragen te stellen, ideeën op te doen, etc. geldt uiteraard voor ALLE ondernemers uit de wijk.

Het "Netwerk van Ondernemers Aldlân" ( LOF Aldlân ) is gevestigd in het wijkgebouw De Froskenburch, Salomonszegel 99, 8935 SC Leeuwarden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot secretariaat@ondernemers-aldlan.nl